Popis Članova

Program Popis Članova omogućuje jednostavnu evidenciju članova udruga. Po zakonu u RH svaka udruga mora imati ažuriran popis vlastitih članova.

Korištenje programa je besplatno, potrebno je zatražiti otvaranje vlastitog korisničkog računa ovdje.
U formular upišite naziv udruge, e-mail udruge i osnovne podatke o udruzi nakon čega će biti otvoren korisnički račun udruge za korištenje programa bez ograničenja.

Program je web aplikacija čime je omogućen pristup sa bilo kojeg računala iz bilo kojeg mjesta te sa bilo kojeg operativnog sistema.
Podaci o članovima nisu javno dostupni, svaki korisnik ima svoj vlastiti korisnički račun te ima dozvolu vidjeti podatke samo svoje udruge dok su podaci o ostalim udrugama zaštićeni.

Ovime je izbjegnuta mogućnost gubitka podataka koji se tipično vode na vlastitom računalu, ili još gore na papiru i sl.

Aplikacija je napisana u Groovy programskom jeziku na web frameworku Grails.

Link na program se nalazi ovdje
Opširnije o programu ovdje.

Popis Članova